AVÍS LEGAL

El lloc web i el domini bugaderiaemporda.com corresponen a Bugaderia l’Empordà S.A., amb CIF A17165432 i domicili a l’Avinguda Puntüí, 13, polígon El Rissech, de Corçà (CP 17121), tel. 972 64 31 48, adreça electrònica info@bugaderiaemporda.com i inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 447.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Bugaderia l’Empordà o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Bugaderia l’Empordà presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Bugaderia l’Empordà autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Bugaderia l’Empordà es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat in-tel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.bugaderiaemporda.com/ (framing).

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Bugaderia l’Empordà actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Bugaderia l’Empordà manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web
tenen una funció orientativa i no obliguen a Bugaderia l’Empordà fins a la contractació expressa d’una comanda.

Bugaderia l’Empordà es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Bugaderia l’Empordà no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués cor-respondre.